Stresin Çeşitleri Nelerdir

Stres,  bir önceki Stres nedir? Stres Yönetimi Nasıl Olmalıdır? başlıklı yazımda belirtmiş olduğum gibi bireyin dış etkenler karşısında göstermiş olduğu ruhsal ve fiziksel tepkiler bütününe verilen isimdir. 

Stresin mağara devrinden beri var olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar geçen bunca zaman içinde stresin kaynağında ve şeklinde değişiklik yaşanmış olsa da aslında stresin insanlar üzerinde yarattığı etki genel olarak aynıdır.

Stresin kaynağı nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız, stresin kaynağını fiziksel, ruhsal ve iş-meşguliyet şeklinde gruplandırmak mümkündür. 

Stresin kaynağı stresin çeşitleri konusunda da bizi bilgilendirmektedir. Fiziksel stres, iş ve meşguliyetten kaynaklanan stres ve psikososyal stres şeklinde sınıflandırılabilen stres ve stres düzeyi kişiden kişiye farklılık gösteren bir olgudur. 

Stres, insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz yönleri olan bir duygu durumudur. Aşırı stres insanları karamsarlığa, tükenmişliğe, huzursuzluğa, sinirliliğe, kızgınlığa, keder ve eleme sürükler. 

Yeterli düzeyde bir stresin varlığı ise bireyin motivasyonunun yükselmesine, gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayabilir. 

Fiziksel stres, sıcak ya da soğuk hava, gürültü, trafik, kalabalık vb. karşısında yaşanan zorlanma örnek olarak gösterilebilir.

İş ve meşguliyetten kaynaklanan strese, ağır iş koşulları, gece çalışmak, düşük ücret, aşırı sorumluluk vb. nedenlerden ötürü yaşanan zorlanma örnek olarak gösterilebilir.

Psikososyal stresi, günlük, gelişimsel ve büyük olaylar karşısında yaşanan stresler olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Günlük stresler günlük hayatın getirdiği gerilimden kaynaklanan stres durumudur. Ödevlerin yetişmemesi, ev işlerinde yaşanan aksama, çocuğun ağlaması ve uyumaması, sıra beklemek, zamanında yetişememek vb. durumlar karşısında hissedilen gerilim günlük strese örnektir. 

Gelişimsel stres ise hayatın farklı aşamalarında görülen ve bazı değişiklikler yaşanmasını zorunlu kılan durumlarda yaşanan gerilimdir. Gelişimsel stres, okula başlama, yeni işe başlama, menopoz ve andropoz vb. özel durumlarda yaşanan stresi kapsar.

Hayatın getirdiği olaylar karşısında yaşanan ve yaşam krizlerine bağlı stres olarak adlandırılan strese, evlilik, boşanma, ölüm, hamilelik, loğusalık, hastalık, başka bir ülkeye gitmek, başarısızlık, işini kaybetme, savaş, kavga vb. örnek olarak gösterilebilir.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Genç Kızları Bekleyen Büyük Tehlike; Tecavüz Hapları

Yatalak Hastalarda Görülen Yatak Yaraları

Seksi Gecelikler ile Akılları Baştan Alın!