Kayıtlar

Nisan 3, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Liderin Önemi

Resim
Lider ne demektir? Lider demek en basit anlatımla önder, şef, yönetici, yönetim gücü olan kimse demektir. 

Belirli bir donanıma sahip olması beklenen lider, kitle hareketinin önemli bir parçasıdır ve kitlelere yön verme konusunda önemli bir role sahiptir. 

Liderlik vasfına sahip olan kimsenin, kolay karar verebilme, kitleleri yönetebilme ve kendi alanını belirleyerek mücadeleyi kendi alanında sürdürebilme özelliğine sahip olması beklenir.

İyi bir lider, tek tek her bireyi etkileyebilmeli ve ortak hedefe ulaşma amacıyla kitlelerin birlikte hareket etmesini sağlayabilmelidir.