Kayıtlar

Mart 9, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsanları Dili, Dini, Irkı, Mezhebi ya da Siyasi Düşüncesi Nedeniyle Ötekileştirmek Doğru mudur

Ötekileştirmek, bir insanı, bir topluluğu, bir halkı, bir grubu vb. düşüncesi, dili, dini, ırkı, mezhebi nedeniyle yok saymak, görmezden gelmek, değersizleştirmek, kabul etmemek, düşman görmek olarak tanımlanabilir.

Dünya üzerinde, her renk, her ırk, her din, her mezhep ve her düşünce var olmayı hak etmektedir. Hiç bir din, ırk, mezhep ya da düşünceyi yok saymak ve öteki olarak görmek ya da göstermeye çalışmak doğru değildir.

Ötekileştirme haksız bir uygulamadır ve ötekileştirmeye çalıştığınız insanlar ve toplumlar üzerinde yaralayıcı bir etkisi vardır. Farkına varın ya da varmayın, ötekileştirmeye çalıştığınız insanların canını fazlasıyla yakarsınız.